top of page

DUINKER AUTOMATISERING BV

PRIVACY VERKLARING

Person Checking the Phone

PRIVACY VERKLARING

Duinker Automatisering BV gevestigd en kantoorhoudende te Zwaagdijk-Oost (1681PH) aan de Tomatenmarkt 20, hierna te noemen “Duinker Automatisering BV” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Duinker Automatisering BV verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Duinker Automatisering BV u over de manier waarop Duinker Automatisering BV uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Duinker Automatisering BV worden aangeboden op deze website www.duinker.eu.

 

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Doel: Duinker Automatisering BV verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.duinker.eu, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Duinker Automatisering BV gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Duinker Automatisering BV.

 2. Klantenservice: U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Duinker Automatisering BV registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Duinker Automatisering BV gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

 3. Nieuwsbrieven: U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Duinker Automatisering BV heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Duinker Automatisering BV samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Duinker Automatisering BV meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via info@duinker.eu.

 4. Verbetering van diensten:  Duinker Automatisering BV Duinker Automatisering BV kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Duinker Automatisering BV uitvoeren, geeft Duinker Automatisering BV uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

 5. Zakelijke klanten: Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Duinker Automatisering BV deze gegevens net zoals die van andere klanten van Duinker Automatisering BV.

 6. Andere doeleinden: Tot slot kan Duinker Automatisering BV uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

 

Artikel 2 Doorgifte aan derden

 1. Duinker Automatisering BV geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij: a) De doorgifte geschiedt aan een door Duinker Automatisering BV voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Duinker Automatisering BV een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens; b) Duinker Automatisering BV op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 1. Duinker Automatisering BV maakt  - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Duinker Automatisering BV ontvangt

 

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@duinker.eu  of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

 

Artikel 5 Cookies

 1. Het is mogelijk dat Duinker Automatisering BV tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.duinker.eu werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid Duinker Automatisering BV

 1. Duinker Automatisering BV heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Duinker Automatisering BV verwerkt ten behoeve van www.duinker.eu. Duinker Automatisering BV accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

 

Artikel 7 Bewaartermijn

 1. Duinker Automatisering BV bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.duinker.eu, tenzij Duinker Automatisering BV op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 1. Duinker Automatisering BV behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.duinker.eu bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.duinker.eu gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.duinker.eu in de gaten.

 

De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 23-05-2018.

bottom of page